Songtekst van Dr. Feelgood: (i Wanna) Make Love To You

(i Wanna) Make Love To You


(J L Williams)

How could I explain
This feeling that's true
Honey I can hardly stand it
I wanna make love to you

When the stars fall from the heavens
And the rivers have stopped to flow
If you just stop and talk to me
Honey that's when I know

I ain't gonna try and tell ya
How it's made me so blue
Sitting alone and wondering
I wanna make love to you

Please stop and tell me
Tell me you want me too
Oh come on baby
I wanna make love to you

I wanna make love to you
I wanna make love to you
I wanna make love to you
I wanna make love to you

- Guitar Solo -

When the stars fall from the heavens
And the rivers have stopped to flow
If you just stop and talk to me
Honey that's when I'd know

I wanna make love to you
I wanna make love to you
I wanna make love to you
I wanna make love to you

I wanna make love to you
Uh come on baby
I wanna make love to you
I wanna make love to you
I can't stand it baby
Make love to you
I wanna make love to you
Uh talk to me
I wanna make love to youCaptcha
Liedje Dr. Feelgood (i Wanna) Make Love To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (i Wanna) Make Love To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Feelgood (i Wanna) Make Love To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (i Wanna) Make Love To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.