Echoes of Insanity


Inside your mind you hide a madman
Your world is spinning round
Insanity has driven your life
Your masquerade has run aground

Time against you now!

Your eyes don't show your soul is burning
The smoke is going down
The sun left you alone in the dark
Time runs against you nowCaptcha
Widget
Liedje Dr. Sin Echoes of Insanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Echoes of Insanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Echoes of Insanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Echoes of Insanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.