Love Needs No Disguise


She dances
He watches
She sighs
Remember
Love needs no disguise
In motion
That cannot deny
She's saying
Love needs no disguise
And if the park gates are closed
Remember we toured the skies
And if the 'friends' all go home
You know love needs no disguise
He dances
And we realized
Remember
Love needs no disguise
In simple embraces
They lie
In darkness
Love needs no disguise
And we can lock all the doors
Forget the reasons and fame
There's no deceiving inside
You know we'll all be the same
And if the park gates are closed
Remember we toured the skies
And if the 'friends' all go home
You know love needs no disguise
LEAD VOCALS - Gary NumanCaptcha
Widget
Liedje Dramatis Love Needs No Disguise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Needs No Disguisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dramatis Love Needs No Disguise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Needs No Disguise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.