Evilution


It's time to be the man
The man you've seen in your dreams
It's time to make us stand up and leave
Can't wait another day
Got to be quick now a fall
I swear to God to give it all

Stand by me, eternally
Forever more
Forever more

Evilution
No matter who you are
Evilution
We're aiming for the stars
Evilution
To be or not to be
Evilution

Your heart belongs with us
Your fate will fulfill our dreams
It's time to realise, now believe
The truths are gathered now
Prepare, in the night we will strike
I hope that God will heed the call

Stand by me, eternally
Forever more
Forever more

Evilution
No matter who you are
Evilution
We're aiming for the stars
Evilution
To be or not to be
Evilution
Evilution

If you don't like it you don't have to breath
(Hey!)Satan!(Hey!)Kneel!
Spit in your eyes with and unfulfilled dream
(Hey!)Satan!(Hey!)Kneel!

(guitar solo)

(Yeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaahhhhh!)
Evilution
No matter who you are
Evilution
We're aiming for the stars
Evilution
To be or not to be
Evilution
Evilution
EvilutionCaptcha
Liedje Dream Evil Evilution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evilutionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dream Evil Evilution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evilution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.