Refuge From Reality


[Words: Orjatsalo, Keranen]
[Music: Keranen]

As my mind flows by
It wanders through the time
Darkness hides the light of day
And time goes by
It reaches shrouded mind
Shadows veil this unsound smile

[Pre-Chorus:]

Shadows hide the light
Bleakness fills my mind
I'll rise on my wings tonight

[Chorus:]

With the wind I fly at the nightly sky
I ride the lightning of the storm
I'm the hero of the tales
The son of thunder from the forgotten dales
This dreamland will be mine
Refuge from Reality

Dreaming's my way
To another better place
The door to my dreamtale
The tale never ends
Stories reaching through the time
Come with us and fly to the dark

[Pre-Chorus:]

Shadows hide the light
Bleakness fills my mind
I'll rise on my wings tonight

[Chorus:]
With the wind I fly at the nightly sky
I ride the lightning of the storm
I'm the hero of the tales
The son of thunder from the forgotten dales
This dreamland will be mine
Refuge from RealityCaptcha
Widget
Liedje Dreamtale Refuge From Reality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Refuge From Realitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dreamtale Refuge From Reality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Refuge From Reality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.