Human Waste


Managers and engineers build machines
To steal your dreams
Take a taste of human waste
Farting, belching in your face
Take a taste
Take a taste
Take a taste
Of human waste, farting, belching in your face

Managers and engineers build machines
To steal your dreams
Take a taste of human waste
Farting, belching in your face
Human Waste
Human Waste
Human Waste
Take a taste, farting, belching in your face
Take a taste of farting, belching human waste
In your faceCaptcha
Widget
Liedje D.R.I. Human Waste is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Human Wastemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje D.R.I. Human Waste downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Human Waste in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.