Arterial Black


I know you can't recall anything at all or why we're standing here
The day you figure out your words had crumbled just below your feet

This is how a mountain gathers, purposely directed shadows
This sinking ship has information that will tear us apart

Along the way we learn things too hard
Whisper out the way to stop my heart

The things you used to say before the day I used to care at all
It's in the fingertips, I caught you looking; hazing down on me

This is how a mountain gathers, purposely directed shadows
This sinking ship has information that will tear us apart

Along the way we learn things too hard
Whisper out the way to stop my heart

Along the way we learn things too hard
Whisper out the way to stop my heart

Along the way we learn things too hard
Whisper out the way to stop my heart

Along the way we learn things too hard
Whisper out the way to stop my heartCaptcha
Widget
Liedje Drist Arterial Black is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Arterial Blackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Drist Arterial Black downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Arterial Black in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.