DecontrolDrist - Decontrol
This is a final sign of what we cannot take,
You forced a bitter end to this story;
The walls are closing down now to this place in which we live,
So say your last goodbyes, but not to me cause
This seperation will explode, a starry sea, awakening,
A facination with this old style sense of right and wrong
What's wrong with me?
It's hard to speak when it's all about the way we hold a gun at our own mouths
A fatal blinding sight,
That's the price I pay for looking through the sun for a change
The walls are closing down,
And eventually we say our last goodbyes, we see,
This seperation will explodeCaptcha
Widget
Liedje Drist Decontrol is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Decontrolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Drist Decontrol downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Decontrol in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.