FaderI'm gonna take my self a hole
And get my head inside
Gonna keep my eyes closed
Fell my heart dripping by
Life can be so ordinary
My dad try to make my cold
But I've made so many mistakes
Down in my youth
Welcome to my house will play for a while
Can't you see there's a ghost by my side
I'm gonna take my self a hole
And get my head inside
Gonna keep my eyes closed
Fell my heart dripping by
Life can be so ordinary
My dad try to make my cold
But I made so many mistakes
Down in my youth

Welcome to my house will play for a whileCaptcha
Widget
Liedje Drugstore Fader is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fadermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Drugstore Fader downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fader in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.