Can't Stop Raving


I can't stop raving (8x)
I can't stop raving (8x)
Come and take a trip with me
To a land where love is free
Follow me into the light
Everything's gonna be allright
Just to go and take my hand
I will show you the promised land
Stay with me in paradise
So our future can be nice
Come and take a trip with me
To a land where love is free
Follow me into the light
Everything's gonna be allright
I can't stop raving (8x)
Come and take a trip with me
To a land where love is free
Follow me into the light
Everything's gonna be allright
Just to go and take my hand
I will show you the promised land
Stay with me in paradise
So our future can be nice
Come and take a trip with me
To a land where love is free
Follow me into the light
Everything's gonna be allright
Just to go and take my hand
I will show you the promised land
Stay with me in paradise
So our future can be niceCaptcha
Liedje Dune Can't Stop Raving is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Stop Ravingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Can't Stop Raving downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Stop Raving in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.