Electric Heaven


You bring out the best in me
Release your spirit, set me free
Show me colours of the day
Take me higher every way
I can feel the energy
Celebrating fantasy
Looking at the moon above
Flying high just like a dove
Electric heaven (2x)
You take me high
You take me higher
Electric heaven (2x)
You take me high
You take me higher
Electric heaven
You bring out the best in me
Release your spirit, set me free
Show me colours of the day
Take me higher every way
I can feel the energy
Celebrating fantasy
Looking at the moon above
Flying high just like a dove
Electric heaven (2x)
You take me high
You take me higher
Electric heaven (2x)
You take me high
You take me higher
Electric heaven
Electric heavenCaptcha
Widget
Liedje Dune Electric Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Electric Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Electric Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Electric Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.