Million Miles from Home


I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Million miles away (8x)
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Million miles away (8x)
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from homeCaptcha
Liedje Dune Million Miles from Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Million Miles from Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune Million Miles from Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Million Miles from Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.