College Town


Chris is hip
He's full of shit
He's much too hip to take a trip
Pink and white, he'll spend all night
Explaining why he's so uptight
Jenny's cute
In those leather boots
That's why she only grooves on fruits
And Johnny's glum, he's got no one
He's no fun, no fun
Kenny's tough
He's had enough
Of watching all that kiddie stuff
But where to go and how to start
To just fall apart, fall apart
In college town, we all go down
There's money where it's green and brownCaptcha
Liedje Dwarves College Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied College Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves College Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje College Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.