Chico Chaco


Come on and chico chaco me
Baby by the sea
Lovin you is just fantastic
Right by the tico taco tree
We are fancy free
Life is simple and majestic
And we do the cha cha cha
Baby ooooh and oh la oh la
font size=-1>We've got rum and sun and leisure
And we do the cha cha cha
Baby ooooh and oh la oh la
Follow me and live a life of pleasure

Come on and chico chaco me
Baby we will be
Down at the Costa Del Oriente
There's a tico taco tree
Baby can't you see
Together we'll have sweet far niente
Come on won't you chico chaco me
It's your destiny
So come on vamos a la playa
We rink rico raco rum
Dancing in the sand (having lots of fun)
Do it again - right - do it again

Chico chao chico chaco kiss me
Chico chaco chico chaco love me

Come on and chico chaco me
Baby you and me
We'll go swimming in the ocean
And we are fico faco free
Baby all we need
Is a little touch of good emotion
And we play cha cha cha
And you say oh la la
Baby I am your believer
And we play cha cha cha
And you say oh la la
Come on baby let me feel the fever

Chico chao chico chaco hold me
Chico chao chico chaco feel me

Come on won't you chico chaco me
It's your destiny
So come on vamos a la playa
We rink rico raco rum
Dancing in the sand ( having lots of fun )
Do it again - right - do it again

Chico chao chico chaco hold me
Chico chao chico chaco feel meCaptcha
Liedje E-rotic Chico Chaco is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chico Chacomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Chico Chaco downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chico Chaco in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.