Songtekst van E-Town Concrete: In the Heart of Wolves

In the Heart of Wolves


There can be no mercy in the heart of the wolves
There can be no shelter in the eye of the storm
Cast into the flames to bnurn and to die and burn
But instead i found comfort in it's core

Unscathed I chose the road that's unpaved
Unfazed I laid in the bed that I made
Through rain or shine or sie or fall i won't fall short
I'll win it all Expect me to be the net that is here to catch your fall

Flame, Flicker, Flicker, Flame
Fighting foes you can't contain
Adversity made me the fighter i learned to be
Yearn to be so far on top that
Through Rain or Shine or Rise or Fall I won't Fall Short
I'll win it all expect me to be the net that is here to catch your fall

Burn the Fuck Down
You Will Crumble Just Like the Ashes
You Will Melt Within My FlameCaptcha
Liedje E-Town Concrete In the Heart of Wolves is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In the Heart of Wolvesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Town Concrete In the Heart of Wolves downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In the Heart of Wolves in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.