Here I Go Again


Here I go again it's time
for me to fade away
Here I Go
It's time again to let the
storm rise and I'm waiting
here with great expectations
and I know
You call it what you want
but for now I'm standing tall
and I'm here to get it all
give me your best shot or go
You got to move on
You better believe it
And you'll find out this is
the time of your life
You got to move on
You better believe it
You can be sure this is
the ride of you're life
Here I go again
It's time for me to fade away
I'm out of here I go again
I've lost the game
And no one is to blame
So time waits for no one
and I only get one chance
to be on top of the world
and you know
If you want to move on
you will have to be strong
cause it wont last long
you will reap what you sow
You got to move on
You better believe it
And you'll find out this is
the time of your life
You got to move on
You better believe it
You can be sure this is
the ride of you're life
Here I go again
It's time for me to fade away
I'm out of here I go again
I've lost the game
And no one is to blame
So time is running out I feel
I have to let you go
And I know
No one is to blameCaptcha
Liedje E-Type Here I Go Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here I Go Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type Here I Go Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here I Go Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.