Songtekst van Eagle Eye Cherry: Lonely Days (Miles Away)

Lonely Days (Miles Away)


Girl I can't abide
By the rules you laid down in this game
'Cause now I've gone and lost myself in you
One time you catch a ride
And it takes you miles away
And there's a chance of never feeling blue

And those lonely days will be long time forgotten
If we could find another way
Now let's contemplate, is this time of passion
Strong enough to make you stay
Because I do believe in forever
And forever I will stay
And those lonely days will remain
Miles and miles away

Emotional exile
Is the safest way to play
Gotta take a chance every now and then
Irresistible change of heart
And I will guide your way
We could share a life again

And those lonely days will be long time forgotten
If we could find another way
Now let's contemplate is this time of passion
Strong enough to make you stay
Because I do believe in forever
And forever I will stay
And those lonely days will remain

Miles and miles away
Miles and miles away
Miles and miles away
Miles and miles awayCaptcha
Widget
Liedje Eagle Eye Cherry Lonely Days (Miles Away) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonely Days (Miles Away)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eagle Eye Cherry Lonely Days (Miles Away) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonely Days (Miles Away) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.