Songtekst van Earth, Wind & Fire: In The Name Of Love

In The Name Of Love


Yeah
Woke up feeling good today
Gonna make good with the things I say
Never forgettin' where I came from
Or my people, that I love
Gonna sing for the people
In the name of love
Let your voices ring
Gonna sing a little louder
Let your voices ring
Gonna sing a little louder
In the name of love
Let every heart sing
Bop-ba, Bop-ba
Reminiscin' on what we've done
All around the world I'm speaking of
Just the good things we wanna focus on
All the bad things turn to stone
Come on sing it now in the name of love
Come on keep it real
Oooh, we need to know how you feel
Come on, sing now if you feel the love
Get up and show, if you feel it
Bop-ba, Bop-ba a da di
In the name of love
Bop-ba, Bop-ba a da di
Let the voices sing
We do it all in the name of loveCaptcha
Liedje Earth, Wind & Fire In The Name Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Name Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earth, Wind & Fire In The Name Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Name Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.