Do You Enjoy The DistortionDo you enjoy the distortion?
Stompbox yourself to the ground
Do you enjoy the distortion?
Mad fuzz give birth to the sound

Are you singing

Oh, fascinate me
Just fixate the distortion
Don't complicate me
It's so easy like this now

Do you enjoy the distortion?
It's amplifying my brain
Do you enjoy the distortion?
That overdrives you insane

Well are you singing

Distort, rock you head back and forth
Mad fuzz give birth to the sound
Clear your mind of the fuzz that you see
With the one that lives within you greater is He
Distortion will rock your head back and forth
Mad fuzz give birth to the sound
It'll rock your head back and forth

Listen for the sound
Distortion, it will rock your head
Back and forthCaptcha
Widget
Liedje Earthsuit Do You Enjoy The Distortion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Enjoy The Distortionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Earthsuit Do You Enjoy The Distortion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Enjoy The Distortion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.