High Speed In Love


Don't be sitting here alone
all through the night
there's so much that we could do
i'm never happy until i've made you cry
high speed in love with you
lying here alone
all through the night
the lights are flashing in my brain
and you know there's no cure for love
i'm addicted to this painCaptcha
Widget
Liedje Echoboy High Speed In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied High Speed In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Echoboy High Speed In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje High Speed In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.