Slug


Drag me down, pull me under deep
Smother me with your hate
Tell you what I've heard it all before
Tell you I don't give a damn
I can see, I can say
I can see you
Hold me close, whisper in my ear
Promise me, no more
I won't scream, I won't beg and pleed
I'm here at your mercy again
Chorus:
Kicking and crawling, you're begging to get more
Kicking and crawling, you're dragging me down
I want more
I want more
Tell you what I've heard it all before
Tell you I don't give a damn
Drag me down, pull me under deep
Smother me with you hate
(Chorus)Captcha
Liedje Econoline Crush Slug is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slugmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Slug downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slug in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.