My Baby Don't Need No Polish To ShineThe lashes that she bats
Above those big blue eyes are real
The nails she scratches my back with are hers
She's soft and warm all over
No silicone landscaping
She keeps me straight with all those curves

The good Lord used the best parts
When he put this one together
She's got lots of love to give, and it's all mine
She don't need nothing extra
'Cause she came with all the options
My baby don't need no polish to shine

She don't shop at Neiman-Marcus
She don't need no new Mercedes
She says "thanks" but her red truck will do just fine
I don't wake up in the morning
In a cloud of VO-5
My baby don't need no polish to shineCaptcha
Liedje Ed Bruce My Baby Don't Need No Polish To Shine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Baby Don't Need No Polish To Shinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Bruce My Baby Don't Need No Polish To Shine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Baby Don't Need No Polish To Shine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.