Songtekst van Eddy Arnold: Safe In The Arms Of Jesus

Safe In The Arms Of Jesus


Safe in the arms of Jesus safe on his gentle breast
There by his love o'ershaded sweetly my soul shall rest

Hark 'tis the voice of angels born in a song to me
Over the fields of glory over the jasper sea

Safe in the arms of Jesus

(Jesus my heart's dear refuge Jesus has died for me

Firm on the Rock of Ages ever my trust shall be
Here let me wait with patience wait till the night is over
Wait till I see the morning break on the golden shore)

Safe in the arms of JesusCaptcha
Liedje Eddy Arnold Safe In The Arms Of Jesus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Safe In The Arms Of Jesusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Arnold Safe In The Arms Of Jesus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Safe In The Arms Of Jesus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.