Do You Feel My LoveYou left me with a problem
Now I know what it's all about
You took my heart and split it up
Now you know what it's all about

How do you feel my love?
Do you feel it as I walk away?
How do you feel my love?
Do you feel it as I walk away?

Who knows what kind of pity for
Excuse you from yourself
To justify the misery
That you put yourself within

How do you feel my love? (Ay? My?)
Do you feel it as I walk away?
How do you feel my love?
Do you feel it as I walk away?

Need to find myself
all that I've got left
Used up, ooh, I'm used up

Need to cry but still
got to show my will
Been used too much

How do you feel my love?
Oh, child, do you feel it as I walk away?
How do you feel my love?
Oh, oh, oh, child, do you feel it as I walk away?

Need to find myself
all that I've got left
Used up, ooh, I'm used up

Need to cry but still
got to show my will
I've been used too much

How do you feel my love?
Do you feel it as I walk away?
How do you feel my love?
Do you feel it as I walk away?

(Repeat to fade)Captcha
Widget
Liedje Eddy Grant Do You Feel My Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Feel My Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Grant Do You Feel My Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Feel My Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.