Electric Avenue (2001)Oi

Oi

Oi

Oi

Now in the street there is violence
And and a lots of work to be done
No place to hang out our washing
And and I can't blame all on the sun

Oh no

We gonna rock down to, Electric Avenue
And then we'll take it higher
(Oh) We gonna rock down to, Electric Avenue
And then we'll take it higher

Workin' so hard like a soldier
Can't afford a thing on TV
Deep in my heart I am warrior
Can't get food for them kid

Good God

We gonna rock down to, Electric Avenue
And then we'll take it higher
(Oh) We gonna rock down to, Electric Avenue
And then we'll take it higher

Oh no

Oh no

Oh no

Oh no

Oh God

We gonna rock down to Electric Avenue
And then we'll take it higher
(Oh) We gonna rock down to Electric Avenue
And then we'll take it higher

Oi

Oi

Oi

Oi

Oh no

Oh no

Oh no

Oh no

Oh God

We gonna rock down to, Electric Avenue
And then we take it higher
(Oh) We gonna rock down to, Electric avenue
And then we take it higherCaptcha
Widget
Liedje Eddy Grant Electric Avenue (2001) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Electric Avenue (2001)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Grant Electric Avenue (2001) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Electric Avenue (2001) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.