Baby


You don't even have to try,
it comes easy for you
the way you move is so appealing
it could make me cry
go out driving with my friends
in bobby's big old beat-up car
i'm with a lot of people there,
i wonder where you are
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
I don't want to say goodbye,
don't wanna walk you to the door
i've spent a little time with you,
i want a little more
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
(unintelligible male spoken part)
Good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
good times, bad times, gimme some of that
Now i've got those good, good ,good times ???
ain't got those bad, bad, bad times ???
i've got those good, good, good ,good times ???Captcha
Widget
Liedje Edie Brickell Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Edie Brickell Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.