On The Wires


I've realised I'm on my own
It doesn't hurt to be alone
Sleeping day and night to find
That it would all be so

I take a walk to kill some time
But in the back of my mind
I keep going over and over again

And it's always the same
It always gets you that way
And it's always the same
Like it always was before
And it's always

I've realised I'm on my own
It doesn't hurt to be alone
Sleeping day and night to find
That it would all be so

I take a walk to kill some time
But in the back of my mind
I keep going over and over again

And it's always the same
It always gets you that way
And it's always the same
Like it always was before
And it's always

I've realised I'm on my own
It doesn't hurt to be aloneCaptcha
Widget
Liedje Electric Soft Parade On The Wires is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On The Wiresmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electric Soft Parade On The Wires downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On The Wires in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.