ljen Erzsbet


HUNGARIAN GIRL: Die Kirchentr geht auf!

HUNGARIAN BOY: Die Messe ist vorbei!

MIDDLE CLASS WOMAN: Sie kommen!

HUNGARIAN BOY: Ungarns Elend ist zu Ende
ljen, ljen, Erzsbet!

MEN: Sie bezwang die Widerstnde
ljen ljen, Erzsbet!

CROWD: Ungarns Elend ist zu Ende Fort mit allem, was uns trennte:
ljen, ljen, Erzsbet!

LUCHENI: Ungarn, Elisabeth hat euch befreit!
Sie zog eure Karte aus dem Kartenhaus der Welt
Dem Nationalismus gehrt die neue Zeit
Er wird dafr sorgen, da das Kaiserreich zerfllt!

CROWD: Sie wird Ungarns Wunden heilen

LUCHENI: Anarchie und Vlkerchaos!

CROWD: ljen, ljen, Erzsbet!

LUCHENI: sterreich zerfllt!

CROWD: Ungarns aufstieg, Habsburgs Ende

LUCHENI: Das Ende der alten Welt!

CROWD: ljen, ljen, Erzsbet!

MEN: Elisabeth! Elisabeth! Elisabeth! Elisabeth!

WOMEN: Elisabeth! Elisabeth!

LUCHENI: Elisabeth!Captcha
Widget
Liedje Elisabeth Soundtrack ljen Erzsbet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied ljen Erzsbetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Elisabeth Soundtrack ljen Erzsbet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje ljen Erzsbet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.