Adam & Eve


Adam & Eve

When he touches you
Heaven opens up
It feels like magic
and you don't want it to stop
The need goes on and on forever
Until he is gone
The one that you hold close
you treat with great respect
Give me all your love
And I will give you so much back
But trust can hurt,hurt so bad
If you let me down
Chorus:
I thought that you and me
that we were Adam and Eve
Together as one, joined for ever
I thought that you and me
That we were Adam & Eve
Felt like you were the one
But I was wrong,I was wrong, so wrong
Like a loving friend
He gave me life and joy
That's why I opened up
in body, mind and soul
But with a lie he ruined all(yes he did)
A lie called love
Chorus
Bridge:
Take my hand, take my soul
Take my whole life
'cause I don't want it, no, no
You might as well take it all
Just take it all
'cause I want it, no, no
ChorusCaptcha
Widget
Liedje Emilia Adam & Eve is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Adam & Evemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Adam & Eve downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Adam & Eve in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.