Daddy's Girl


Daddy, daddy
Your little girl is really
Growing up now

And you will see
That my life will be so fine
And I'm gonna need you
Even more now
It's hard to be
A woman sometimes
Daddy, daddy
Needing you is natural

And when you're down and low
Then I will be there
'Cause you can trust in me
I'll be there for you

Chorus:
I'll always beMy daddy's girl
'Cause that is the way
It was meant to be
My daddy's girl
'Cause that is the way
It was meant to be

Daddy, daddy
You've been calling me
Too many times now
Why can't you see
That I have my own life?
But I still love you even stronger
Even if it is in another way
Daddy, daddy
Needing you is natural

And when

ChorusCaptcha
Widget
Liedje Emilia Daddy's Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daddy's Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Daddy's Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daddy's Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.