Kiss By KissYou can't believe
How did I succeed
I went were no ones gone before
I opened up your heart and
tiptoed through the door to forevermore
What did I do?
I tooked my time with you
The other girls they moved too fast
I knew the way to make it last was take it slow
I let it go
Kiss by kiss and baby touch by touch
That you wanted me so much darling kiss by kiss is how I got u 2 fall in love with me like this
Well here's the key
I made you come to me
I didn?t run I didn?t chase
I played it cool I gave u space before I knew I was holding u
Made every kiss
Just so hard to resist
I always left
You wanted more
Care for much
You'll give it all I played it smart
I won your heart
Kiss by kiss and baby touch by touch
That you wanted me so much
Darling kiss by kiss is how I got u 2 fall in love with me like this
Night by night and baby day by day you would feel the special way
Darling kiss by kiss is how I got u 2 fall in love with me like this
Wanted u form the start
You knew it was so hard to keep it locked inside me
Afraid its getting slow instead I let it show
Kiss by kiss and baby touch by touch
Kiss by kiss and baby touch by touch
That you wanted me so much
Darling kiss by kiss is how I got you to fall in love with me like this
Night by night & baby day by day you wud fil the special way
Darling kiss by kiss is how I got you to fall in love with me like this
Kiss by kissCaptcha
Widget
Liedje Emilia Kiss By Kiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kiss By Kissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Kiss By Kiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kiss By Kiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.