Maybe BabyOh, baby
Oh, my baby
Wanna be my baby
Yes

Baby, when I think of you
My whole world seems, seems so blue
You make me wanna fly, wanna fly
Like a great, big balloon

But honey, I've got a question for you
Do you know the color of my soul
Please get to know me

And I'm hoping that maybe
Do you wanna be my baby
And if you do want me so much
You gotta have that special touch

And I'm hoping that maybe
You wanna be my baby
And if you do want me so much
You gotta have that special touch
And maybe, maybe, baby

Let's go for a walk, you and me
And maybe if we're lucky, we can see
A star fall from above
I know what I want, I think you know what

Oh, baby that it will be you and me
Taking this walk tomorrow
'Cause it's you that I like

And I'm hoping that maybe
Do you wanna be my baby
And if you do want me so much
You gotta have that special touch

Well, if you're a tree, I'm a leaf
And if you're Adam, I am Eve
Like champagne has it's bubbles
That's how you belong to me

Oh, maybe baby
Do you wanna be my baby
And if you do want me so much
You gotta have that special touch

Ooh baby, ooh baby
You wanna be my, wanna be my baby
Oh, maybe, wanna be my baby, my baby, oh
And maybe, maybe you could be my babyCaptcha
Widget
Liedje Emilia Maybe Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Maybe Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Maybe Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Maybe Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.