What about me


Everything about you was so special
I thought our love would last
Standiing by your side
Making me so strong
'Cause you were my man
Whom I will always love

Chorus:
What about me?
What about us?
What all the things you said?
What about me?

What about me?
What about love?
What about all the things we had?
What about me?

Lies and secrets came into our life
Our love faded away
You closed the door
Leaving me behind
But what means a farewell?
Is this the end?

Chorus

Come summer with joy
To ease my pain
Come birds in the tree
To sing me a song
Come waves of the sey
to take me away
Com angels
to be by my sideCaptcha
Liedje Emilia What about me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What about memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia What about me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What about me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.