On My Own


Out in the world on my own
don't like to be here bymyself
looking for something inside me
that will guide me in direction of hope
don't like to be out in the world on my own
(chorus)
Cuz i don't wanna live my life like something i don't know
Can't find that thing inside of me that will help me grow
Can't stand to live out in the world on my own
Feeln sry for myself
cause i can't be where i wanna be
left out by myself
hoping and wondering for the perfect day
don't like to be out in the world on my own
cause i don't wanna live my life like sumtn i don't know
can't find that thing inside of me that will help me grow
can't stand to live out in the world on my own
music

(repeat chorus)
out in the world on my ownCaptcha
Widget
Liedje Eminem On My Own is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On My Ownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eminem On My Own downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On My Own in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.