Christopher


Winter hangs on just like a jilted love
Left to pass time under factory lights
Spinning on free ways for 25 years
A place in the sky where it all disappears

Street lamps flicker with stops and starts
We drag race our devils to fill empty hearts
And headlines and cities and curtains drawn dark

And Christopher floats to the stars
Christopher walks on the dark

Spring comes alive like cigarette flame
I'm singing this song though rock fades away
We're running for something we can't quite discern
But we'll look to the sky and say "that's where you were"

Street lamps flicker with stops and starts
We drag race our devils to fill empty hearts
And headlines and curtains and cities drawan dark

And Christopher floats to the stars
Christopher walks on the dark
We are just driving in cars
But Christopher walks on the darkCaptcha
Liedje Emm Gryner Christopher is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Christophermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emm Gryner Christopher downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Christopher in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.