Songtekst van Engelbert Humperdinck: A Time For Us

A Time For Us


A time for us, someday there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied
Can flourish
As we unveil the love we now must hide

A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me

And with our love through tears and thorns
We will endure
As we pass surely through every storm
A time for us, someday there'll be
A new world
A world of shining hope for you and me

And with our love through tears and thorns
We will endure
As we pass surely through every storm
A time for us, someday there'll be
A new world
A world of shining hope for you and me
A world of shining hope for you and meCaptcha
Liedje Engelbert Humperdinck A Time For Us is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Time For Usmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Engelbert Humperdinck A Time For Us downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Time For Us in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.