Songtekst van Erasure: Blue Savannah [Mark Saunders Remix]

Blue Savannah [Mark Saunders Remix]


Blue Savannah song
Oh blue Savannah song
Somewhere 'cross the desert
Sometime in the early hours
In a restless world
On the open highway

My home is where the heart is
Sweet to surrender to you only
I send my love to you

Blue Savannah song
Oh blue Savannah song
Racing 'cross the desert
At a hundred miles an hour
To the orange side
Through the clouds and thunder

My home is where the heart is
Sweet to surrender to you only
I send my love to you

Somewhere 'cross the desert
Sometime in the early hours
To the orange side
Through the clouds and thunder

My home is where the heart is sweet
To surrender to you only
I send my love to you
Home is where the heart is sweet
To surrender to you only
I send my love to you

Oh Savannah song
To you only, I send my love to you
Oh Savannah song
To you only, to you onlyCaptcha
Liedje Erasure Blue Savannah [Mark Saunders Remix] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Savannah [Mark Saunders Remix]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erasure Blue Savannah [Mark Saunders Remix] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Savannah [Mark Saunders Remix] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.