Stay With Me


Tempered by greed, tall buildings breathe
Give a sigh of relief when it?s night
Stirring from sleep, we night owls creep
Is there any sign of life under this stone
Star chime hollow & true
Love, child

Weep for me & I will cast your wheels in motion
Walk with me the inner reaches of emotion

Sheltered by creed, one piled on one
Do you have a little room for one small one
Light shine wild & free
Sun, rise

Weep for me & I will set your wheels in motion
Keep with me & like a roller on the ocean
Stand by me & I will fill you with devotion
Walk with me the inner reaches of emotion

Weep for me & sands of time will fill the ocean
Keep with me ?til rays of sunshine fill the ocean
Walk with me the inner reaches of emotion
Stand with me & I will fill you with devotion

Weep for me the sands of time will fill the ocean
Keep with me & like a roller on the ocean
Stand by me & I will fill you with devotion
Walk with me the inner reaches of emotion
The sands of time will fill the ocean
Keep with me & rays of sunshine fill the ocean
Walk with me the inner reaches of emotionCaptcha
Widget
Liedje Erasure Stay With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stay With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erasure Stay With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stay With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.