Still With You


Heaven knows what you've been through
So much pain
Even though you can't see me
I'm not far away
We always say if one of us
Somehow went away
We'd light a candle and say a prayer
Know that love still remains

Close your eyes, go to sleep
Know my love is all around you
Dream in peace, when you wake
You will know I'm still with you

Live your life from this day on
And love again
I know you'd do the same for me
That's the way that loves is supposed to be

Close your eyes, go to sleep
Know my love is all around you
Dream in peace, when you wake
You will know I'm still with you

When you feel those lonely teardrops
Rolling down your face
Just know my love watches over you
Always, always

Close your eyes, go to sleep
Know my love is all around you
Dream in peace, when you wake
You will know I'm still with you
I'm still with youCaptcha
Liedje Eric Benet Still With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Still With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Benet Still With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Still With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.