Songtekst van Ernest Tubb: Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn)

Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn)


We were proud of this house that we found on a street in the nice part of town
Had it furnished with care we were once happy here now it's a beautiful unhappy home
Planted red sweet hard roses for you painted our rooms your favorite blue
Now the colors remain but our love's not the same oh it's a beautiful unhappy home
What a beautiful unhappy home it's so hard to believe it's our own
But we're both held here by a child we love dear in this beautiful unhappy home
Yes we're both held here
In our beautiful unhappy homeCaptcha
Liedje Ernest Tubb Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ernest Tubb Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Unhappy Home (feat Loretta Lynn) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.