My Dearest Darling


All I need
Is someone like you
My dearest darling
Please~love me to
Within my heart
I pray your answer's yes
I'll make your life
Full of happiness
I'll be there by your side
Oh,I pledge my love to you
With God as our guide
Unh~my dearest darling
I offer you my heart
Oh, yeah whenever you need me
I'llI'll be there by your side
Oh~I pledge my love to you
With God as our guide
Oh nothing,nothing,nothing in this world
Can keep us apart
Unh~ my dearest darling
I'm offering you my heart
Unh~my dearest darlingCaptcha
Widget
Liedje Etta James My Dearest Darling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Dearest Darlingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Etta James My Dearest Darling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Dearest Darling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.