Songtekst van Eurythmics: (My My) Baby's Gonna Cry

(My My) Baby's Gonna Cry


Do you feel sorry lover?
Do you feel blue?
What reason did you have
To be untrue?
Now you could be so good
But you have to be so bad
When you could make me
Happy lover
You make me sad

Now there's a cool breeze blowin'
Blowin' out the flame
That used to burn inside me
At the mention of your name,
Now there's a cool breeze blowin'
Blowin' down the track -
That's where I'm goin'
And I'm never comin' back

My my - baby's gonna cry
My my - baby's gonna cry
My my - baby's gonna cry
Tonight - oh yea

Now there's nothing
Comes from nothing
That's what they always say
Didn't mama tell ya
That's the price you have to pay?
Now you can't have
Your piece of cake
And eat the sweet thing too
But that kind of understanding
Isn't good enough for you
My my - baby's gonna cryCaptcha
Liedje Eurythmics (My My) Baby's Gonna Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (My My) Baby's Gonna Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eurythmics (My My) Baby's Gonna Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (My My) Baby's Gonna Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.