Ain't No SunshineAin't no sunshine when he's gone
It's not warm when he's away
Ain't no sunshine when he's gone
And he's always gone to long
Anytime he goes away

I wonder, this time where he's gone
Wonder, how long he's gone to stay
Ain't no sunshine when he's gone
And this house just ain't no home
Anytime he goes away

And I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know

I know when he's gone
Always gone too long
Anytime he goes away
Anytime he goes away
Anytime he goes hmmmCaptcha
Widget
Liedje Eva Cassidy Ain't No Sunshine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Sunshinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eva Cassidy Ain't No Sunshine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Sunshine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.