Imaginary


Swallow it up for the sound of my screaming
cannot cease for the fear of silent night
Oh how I long for the deep sleep dreaming
the goddess of imaginary light

In my field of paper flowers
and candied clouds of multiply
I lie inside myself for hours
and watch my purple sky fly over me

I linger in the doorway
our alarm clock screaming monsters calling widening
let me stay
where the wind will whisper to me
where the raindrops as there falling
tell there story

If you need to leave the world you live in
lay your head down and stay awake
though you may not remember dreaming
something waits for you to breath again

In my field of paper flowers
and candied clouds of multiply
I lye inside myself for hours
and watch my purple sky fly over meCaptcha
Widget
Liedje Evanescence Imaginary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Imaginarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Evanescence Imaginary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Imaginary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.