Believable


Saw you on the TV and I closed my eyes instead
You seemed to understand my life
You seemed to be inside my head
You seemed to understand to watch
You seemed to want to win my mind
You seemed to need to be reminded
That's what's, that's not what you're about
You seemed so believable
You seemed so believable
You seemed so believable to me
Saw you on the TV and I knew right away
Is to begin without a chance
You seemed to want to come alive
You seemed to want to come inside
You seemed to sit behind the screen
You seemed to walk right into me
It seems I feel you at last
You seemed so believable
You seemed so believable to me
You seemed so believable
You seemed so believable
You seemed so believable to me
You seemed so believable
You seemed so believable
You seemed so believable to me, to me, yeah yeaCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum Believable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Believablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Believable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Believable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.