Eye


It's dark in here
So follow me
I'm so scared
Your hand's so cold
No, it can't be
I'd never leave you standing there
No, it can't be
I want you here with me
And I I I I
I'll be waiting
Remember me
I'm still the same
You seem so real
You haven't changed
No, it can't be
I'm dizzy from the twist of fate
I want you here with me
I'd never leave you standing there
No, it can't be
I want you here with me
And I I I I
I'm shaking
No, it can't be
I'd never leave you standing there
No, it can't be
I want you here
No, it can't be
I'd never never leave you there
No, no
I'd never leave you standing there
And I I I I
I'll be waiting
No no no, no no, I want you here
Want you here
And I I I I
I'll be waitingCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum Eye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Eye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.