I Want It All


All I see is misery
Am I the only one, am I the only one?
At times I feel I talk to much
Am I the only one, am I the only one?
I want more than you could ever wish for me
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
Is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
As easy as you said it was going to be?
All I see is laziness
Am I the only one, am I the only one?
Even when it comes to me
Am I the only one, am I the only one?
I want more than you could ever wish for me
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
Is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
As easy as you said it was going to be?
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
I take a chance I want it all
Is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
As easy as you said it was going to be?
Is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
Tell me is it oh is it as easy as you said as you said
As you said as you said as you said oh as you said as you saidCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum I Want It All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want It Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum I Want It All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want It All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.