If I Can`t Have You


Don't know why I'm surviving every lonely day
When there's got to me no chance for me
My life would end
And it doesn't matter how I cry
My tears of love are a waste of time
If I turn away
Am I strong enough to see it through
Go crazy is what I will do
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
Can't let go and it doesn't matter how I try
I gave it all so easily to you my love
And to dreams that never will come true
Am I strong enough to see it through
Go crazy is what I will do
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have you
If I can't have you
I don't want nobody baby
If I can't have youCaptcha
Widget
Liedje Eve's Plum If I Can`t Have You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Can`t Have Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum If I Can`t Have You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Can`t Have You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.