So What


In a web full of trouble and strife Trying hard to make sense of my life
Why tell you why tell you what I know?
I can sit all day long longing for someone new
Or I can knock one back, then hit the sack, and dream of you Why tell you why tell you
what I know?
Oh I'm so down on(in) my luck(love)
You're not here on my bed and i dont have a thought so what?
All alone with these thoughts in my head Its better when you're here in my bed
Why tell you why tell you what I know?
We were so young Cozy fucking fun I cant believe its over and done
Why tell you why tell you what I know?
Oh, I'm so down on(in) my luck(love) Youre not here on my bed
And I dont have the time to Ask why am I horny again
Shook my mouth, shook my heart and I dont give a fuck So what so what so what so
what?
Oh, I'm so down on(in) my luck(love) You're not here on my bed
And i dont have the time to Ask why am I horny again
Shook my mouth, shook my heart and I dont give a fuck so what so what so what so
what?Captcha
Liedje Eve's Plum So What is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Whatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum So What downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So What in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.