Sticky And Greasy


Oh what a delicious mess
I'm in skin deep, I said I cared
Didn't mean for keeps, cut it out

Sticky and greasy, I'm so fucked
Confusing and tricky, oh oh oh, yeah

I didn't mean to tease, I guess I'll pay
I'll pull out all my hair
To find a way to get me out

Sticky and greasy, I'm so fucked
Confusing and tricky, A knot's not cool with me

Sticky and greasy, I'm so stuck
Confusing and greasy, oh, oh, I'm a tangled mess

Lollipops don't belong here
Lollipops don't belong in hair
Lollipops don't belong here
Shouldn't sugar reside elsewhere?

Lollipops don't belong here
Lollipops don't belong in hair
What a mess, what a mess
What a mess, what a

Sticky and greasy, I'm so stuck
Confusing and tricky, oh oh oh
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
StickyCaptcha
Liedje Eve's Plum Sticky And Greasy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sticky And Greasymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eve's Plum Sticky And Greasy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sticky And Greasy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.